Motto týdne: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. Voltaire

Hydrotech vrací vodě život

17.10.2017

Politici, světové organizace, ale i jedinci, ti všichni řeší otázku životního prostředí. Dost problémů bohužel nelze vyřešit globálně a napříč všemi státy najednou, je ale možné řešit malé problémy, dělat malé krůčky, a když se ohlédneme, uvidíme, jak se ta malá řešení spojila a zachránila kus naší planety. Jedním z takových řešení jsou čistírny odpadních vod. ČOV se starají o vyčištění vod a o jejich vrácení zpět do oběhu. A protože se jedná o čištění podzemních vod, se kterými se dostává do styku vše živé od rostlin až po živočichy, má tato činnost dalekosáhlý dopad.

Zodpovědné firmy čistí vodu

Mnozí z vás se již s čistírnou odpadních vod setkali v místě svého bydliště. ČOV však není jen výsadou obcí, tato technologie je hojně využívána v průmyslových odvětvích. Společnost Hydrotech nabízí řešení na míru potravinářskému, automobilovému, textilnímu, papírenskému, chemickému i farmaceutickému průmyslu. Všechny společnosti mají zákonem danou povinnost, jak nakládat s odpadem. Průmyslové odpadní vody můžou být čištěny několika způsoby, některé z nich navíc šetří spotřebu elektrické energie.

Metody čištění odpadních vod

Rychlý a neustálý rozvoj průmyslu s sebou nese následky. Koncentrace nečistot ve vodě se zvyšuje. Narůstá potřeba šetřit nejen vodou, ale i jinými energiemi, jako je například elektrický proud. Firma Hydrotech přišla s řešením, které jistě osloví mnoho velkých průmyslových podniků. Při použití anaerobních systému na čištění vod se produkuje bioplyn, který lze energeticky využít a následně zpracovat. Společnost, která aplikuje toto řešení, získá ekologicky nezávadnou energii a sníží své provozní náklady.

Hydrotech je mezinárodní firma, která pro vás má vždy komplexní řešení zahrnující technické i technologické návrhy, inženýrskou činnost, servis i celkový audit vodního hospodářství. Pracovníci Hydrotechu se rádi pustí i do rekonstrukce vašeho čistícího systému nebo do ověření technologie vaší čistírny. Jak sami o sobě tvrdí, jejich cílem je vodu chránit, rozumně ji využívat a vracet jí život.

Zpět na výpis článků


Partneři

Smích léčí a proto si přečtěte web plný anekdot, fórů, smíchu a nejlepších vtipů Vysmatej.cz

Avon katalog k prohlédnutí.

Pro cestování do zahraničí i po ČR doporučujeme sjednat výhodné cestovní pojištění online. Využijte online sjednání a porovnání cestovního pojištění. K čemu je dobrý rybí tuk? Zkuste https://www.testy-zkusenosti.cz/ Zapomeňte na každodenní stresy a vydejte se objevovat krásy přírody i lidské šikovnosti prostřednictvím webu ceskoslovensko.CZ. V jeho nabídce zaujmou například komfortní penziony, ve kterých se budete cítit jako doma. Působivý hradní komplex, národní park Podyjí a také Cestu za Znojemsko víny vám přiblíží ubytování Znojmo. Hlubokými lesy, rozlehlými loukami i pestrými možnostmi sportu a turistiky se naproti tomu chlubí ubytování Šumava.

Léčíme se zeleninou, ovocem a bylinkami