Motto týdne: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. Voltaire

PravidlaPartneři

Smích léčí a proto si přečtěte web plný anekdot, fórů, smíchu a nejlepších vtipů Vysmatej.cz

Avon katalog k prohlédnutí.

Pro cestování do zahraničí i po ČR doporučujeme sjednat výhodné cestovní pojištění online. Využijte online sjednání a porovnání cestovního pojištění. K čemu je dobrý rybí tuk? Zkuste https://www.testy-zkusenosti.cz/ Zapomeňte na každodenní stresy a vydejte se objevovat krásy přírody i lidské šikovnosti prostřednictvím webu ceskoslovensko.CZ. V jeho nabídce zaujmou například komfortní penziony, ve kterých se budete cítit jako doma. Působivý hradní komplex, národní park Podyjí a také Cestu za Znojemsko víny vám přiblíží ubytování Znojmo. Hlubokými lesy, rozlehlými loukami i pestrými možnostmi sportu a turistiky se naproti tomu chlubí ubytování Šumava.

Pravidla internetové soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Studio Bambásek s.r.o., dále jen Pořadatel.

Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník portálu Zdravy-svet.cz, který odpoví správně na soutěžní otázku a uvede svou e-mailovou adresu, případně jméno či jiné údaje, jsou-li vyžadovány.

Délka soutěže je uvedena u každé soutěže zvlášť.

Výhercem soutěže se stane ten soutěžící, který odpoví správně na soutěžní otázku, vyplní všechny povinné údaje a bude vylosován Pořadatelem soutěže po ukončení trvání soutěže. Každý může v jedné soutěži odpovědět na soutěžní otázku pouze jednou.

Svou účastí v soutěži souhlasíte s pravidly soutěže a poskytujete Pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa a další případné údaje, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo žádat o vysvětlení, právo odstranění vzniklého stavu a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Losování výherce proběhne po ukončení soutěže, výherce bude o výhře informován elektronickou poštou. Pokud výherce do 30 dní na email neodpoví, výhra propadá.

Soutěžící v případě, že vyhraje, dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení v soutěžním článku po ukončení soutěže.

Účastník soutěže tímto poskytuje Pořadateli souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovával pro marketingové účely, tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce od ukončení dané soutěže. Výpověď zašlete na email: redakce@prakticky-zivot.cz.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu soutěže, případně délku soutěže. Soutěž může být Pořadatelem ukončena bez udání důvodu. Výhry jsou nevymahatelné. Nelze za ně požadovat finanční plnění.

blog comments powered by Disqus